Usługi

Usługi rzeczoznawcy majątkowego

Oferuję usługi z zakresu wyceny nieruchomości (lokale, domy, działki itd.). Dla typowych nieruchomości obszar mojej pracy to powiat Żarski i okolice.

Z uwagi na fakt, że jestem inżynierem budownictwa w kilkunastoletnią praktyką w wycenie kosztorysowej, specjalizuję się w wycenach składników nieruchomości w podejściu kosztowym. Dla tego rodzaju wycen obszar pracy obejmuje woj. Lubuskie i dalej – do uzgodnienia indywidualnie. Zapraszam do kontaktu kol. rzeczoznawców majątkowych do wspólnych wycen kosztowych lub konsultacji.

Usługi audytora energetycznego

Oferuję usługi w zakresie wykonania świadectw charakterystyki energetycznej, projektowanej charakterystyki energetycznej i audyt.

Usługi inżyniera budowlanego

Oferuję usługi w zakresie sporządzania różnego rodzaju kosztorysów: inwestorskich, ofertowych, powykonawczych, a także przy planowaniu inwestycji, wstępnej kalkulacji kosztów, doradztwo techniczne i nadzór.

Oferuje wykonanie inwentaryzacji budowlanych o różnym stopniu uszczegółowienia oraz ocenę techniczną.