wykształcenie/uprawnienia

Wykształcenie:

  • 1999 – Politechnia Wrocławska, Wydział Budownictwo Lądowe i Wodne, specjalizacja konstrukcje – studia magisterskie inżynierskie
  • 2008 – Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im Fryderyka Skarbka w Warszawie, studia podyplomowe na kierunku wycena nieruchomości
  • 2010 – Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, studia podyplomowe na kierunku Budownictwo energooszczędne, audyting i ocena energetyczna budynków.
  • 2013 – Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, studia podyplomowe na kierunku Odnawialne źródła energii.

Uprawnienia:

  • 2007 – uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (Lubuska Izba Budownictwa)
  • 2011 – uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków (Minister Infrastruktury)
  • 2015 – uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości  – tyt. rzeczoznawca majątkowy, nr upr. 6617 (Minister Infrastruktury i Budownictwa)
  • 2017 – uprawnienia do wyceny dla potrzeb zabezpieczenie wierzytelności bankowych (Związek Banków Polskich)