Nietypowe wyceny

maj 2016 – wycena budynku garbarni i oczyszczalni ścieków